Category Archives: Đào Tạo

Các khóa đào tạo Barista, đào tạo Bartender tại Bartenders’ Mart
Gồm những khóa học căn bản và nâng cao.

Lớp học Latte art nâng cao

Đối tượng tham gia khóa học: Khóa học đặc biệt phù hợp với các học [...]

Lớp học pha chế Cocktail cho gia đình 1 buổi

LỚP PHA CHẾ COCKTAIL CHO GIA ĐÌNH 1 buổi Trung tâm Bartenders’ Mart – Đào [...]

LỚP PHA CHẾ TAKE AWAY NÂNG CAO

LỚP PHA CHẾ TAKE AWAY NÂNG CAO 2 buổi Trung tâm Bartenders’ Mart – Đào [...]

Lớp pha chế Take away cho Thiếu niên và Nhi đồng

Lớp pha chế Take away cho Thiếu niên và Nhi đồng Trung tâm Bartenders’ Mart [...]

Lớp Học Bartender Căn Bản – Pha Chế Các Loại Cocktail

Lớp Học Bartender Căn Bản – Pha Chế Các Loại Cocktail Trung tâm Bartenders’ Mart [...]

Lớp Học Barista Căn Bản – Espresso, Cappuccino, Latte Art

Lớp Học Barista Căn Bản – Espresso, Cappuccino, Latte Art Trung tâm Bartenders’ Mart – [...]

Lớp Học Pha Chế Take Away Căn Bản 1 Buổi

Lớp Học Pha Chế Take Away Căn Bản 1 Buổi Trung tâm Bartenders’ Mart – [...]