Showing all 13 results

Dụng cụ định lượng

Cân Điện Tử Yami – YM5505

350,000

Đồng Hồ - Cân -Phụ Kiện

Yami Coffee Tamping Mat Màu Đen

190,000
190,000
40,000
40,000

Đồng Hồ - Cân -Phụ Kiện

Giá Bếp Ga Mini Inox

215,000
89,000

Dụng cụ định lượng

Cân Điện Tử Yami – YM5506

450,000
40,000

Đồng Hồ - Cân -Phụ Kiện

Paper Filter V01 – Giấy Lọc Cafe Yami

40,000