Showing all 10 results

Các loại ly espresso cafe đang có bán tại Siệu Thị Dụng Cụ Bar và Cafe.

Các loại ly cà phê espresso bằng sứ và thuỷ tinh từ Yami.

Dụng Cụ Barista

Espresso Three Shot Glasses

60,000

Dụng Cụ Barista

Espresso 2 Shot Glasses

50,000
130,000
Hết hàng

Ly cà phê chuyên dụng

Bộ Ly Sứ Espresso 75ml

140,000

Dụng Cụ Barista

Espresso Two Shot Glasses

50,000