Hiển thị một kết quả duy nhất

Ly thủy tinh các loại dùng trong pha chế chuyên nghiệp hoặc dùng trong gia đình

Ly Pha Chế - Ly Rượu - Ly Cafe

Ly Bóng Đèn

14,000

Dụng Cụ Barista

Espresso Three Shot Glasses

60,000

Dụng Cụ Barista

Espresso 2 Shot Glasses

50,000

Ly thủy tinh

Ly Thủy Tinh Glass 14

23,000
Hết hàng
62,000
Hết hàng
34,000
Hết hàng
31,500
Hết hàng
45,500
Hết hàng
17,500
Hết hàng
Hết hàng
50,000
Hết hàng
21,000
13,000
Hết hàng
Hết hàng
11,000
Hết hàng
11,000
Hết hàng
25,000
Hết hàng
20,000
Hết hàng
60,000

Dụng Cụ Barista

Espresso Two Shot Glasses

50,000