Showing all 13 results

Shaker ( Bình lắc ) các loại đơn giản đến cách điệu, nhiều mẫu mã và chất liệu dùng trong pha chế, nghề Bartender hoặc dùng trong gia đình.
Để hòa trộn các chất lỏng lại với nhau bằng cách lắc

275,000 VNĐ
325,000 VNĐ
Hết hàng

Dụng Cụ Pha Chế Bartender

Bình Lắc Cocktail Shaker 550ml DC3116

115,000 VNĐ
Hết hàng
145,000 VNĐ
205,000 VNĐ

Dụng Cụ Pha Chế Bartender

Bình Lắc Cocktail – Body Boston Shaker

166,000 VNĐ
125,000 VNĐ
95,000 VNĐ
115,000 VNĐ
89,000 VNĐ
95,000 VNĐ