Xem tất cả 22 kết quả

Khay Trưng Bày

Khay Vuông Vintage Trung

260,000

Khay Trưng Bày

Khay Vuông Vintage Nhỏ

210,000

Khay Trưng Bày

Khay Vuông Vintage Lớn

300,000
110,000
130,000

Khay Trưng Bày

Khay Oval Vintage TT4544

300,000
Hết hàng
196,000

Khay Trưng Bày

Khay Oval Vintage Lớn

300,000

Khay Trưng Bày

Khay Oval Vintage

300,000

Khay Trưng Bày

Khay Chữ Nhật Vintage

210,000