Nước Ép Trái Cây

 • Nước Ép Dưa Hấu – Watermelon Juice

  0 out of 5

  Nước Ép Dưa Hấu – Watermelon Juice là loại nước ép trái cây nguyên chất đông lạnh, được chế biến 100% nguyên chất từ dưa hấu tươi không chứa chất bảo quản nên giữ được độ tươi nguyên và thơm ngon của mùi vị dưa hấu đồng thời sử dụng rất đơn giản, tiện lợi và kinh tế. Nước ép dưa hấu được dùng để pha chế các món nước ép tươi ngon và bổ dưỡng.

  35,000
 • Nước Ép Xoài – Mango Puree Juice

  0 out of 5

  Nước Ép Xoài – Mango Puree Juice là loại nước ép trái cây nguyên chất đông lạnh, được chế biến 100% nguyên chất từ xoài tươi, không chứa chất bảo quản nên giữ được độ tươi nguyên và thơm ngon của mùi vị xoài đồng thời sử dụng rất đơn giản, tiện lợi và kinh tế. Nước ép xoài được dùng để pha chế các món nước ép tươi ngon và bổ dưỡng.

  35,000
 • Nước Ép Dứa – Pine Apple Juice

  0 out of 5

  Nước Ép Dứa – Pine Apple Juice là loại nước ép trái cây nguyên chất đông lạnh, được chế biến 100% nguyên chất từ dứa tươi, không chứa chất bảo quản nên giữ được độ tươi nguyên và thơm ngon của mùi vị dứa đồng thời sử dụng rất đơn giản, tiện lợi và kinh tế. Nước ép dứa được dùng để pha chế các món nước ép tươi ngon và bổ dưỡng.

  35,000
 • Nước Ép Chanh Dây – Passion Fruit Juice

  0 out of 5

  Nước Ép Chanh Dây – Passion Fruit Juice là loại nước ép trái cây nguyên chất đông lạnh, được chế biến 100% nguyên chất từ chanh dây tươi, không chứa chất bảo quản nên giữ được độ tươi nguyên và thơm ngon của mùi vị chanh dây đồng thời sử dụng rất đơn giản, tiện lợi và kinh tế. Nước ép chanh dây được dùng để pha chế các món nước ép tươi ngon và bổ dưỡng.

  80,000
 • Nước Ép Mãng Cầu – Soursop Puree Juice

  0 out of 5

  Nước Ép Mãng Cầu – Soursop Puree Juice là loại nước ép trái cây nguyên chất đông lạnh, được chế biến 100% nguyên chất từ mãng cầu tươi, không chứa chất bảo quản nên giữ được độ tươi nguyên và thơm ngon của mùi vị mãng cầu đồng thời sử dụng rất đơn giản, tiện lợi và kinh tế. Nước ép mãng cầu được dùng để pha chế các món nước ép tươi ngon và bổ dưỡng.

  50,000
 • Nước Ép Chuối – Banana Puree Juice

  0 out of 5

  Nước Ép Chuối – Banana Puree Juice là loại nước ép trái cây nguyên chất đông lạnh, được chế biến 100% nguyên chất từ chuối tươi, không chứa chất bảo quản nên giữ được độ tươi nguyên và thơm ngon của mùi vị chuối đồng thời sử dụng rất đơn giản, tiện lợi và kinh tế. Nước ép chuối được dùng để pha chế các món nước ép tươi ngon và bổ dưỡng.

  35,000
 • Nước Ép Ổi Đỏ- Guava Juice

  0 out of 5

  Nước Ép Ổi Đỏ- Guava Juice là loại nước ép trái cây nguyên chất đông lạnh, được chế biến 100% nguyên chất từ ổi tươi, không chứa chất bảo quản nên giữ được độ tươi nguyên và thơm ngon của mùi vị ổi đồng thời sử dụng rất đơn giản, tiện lợi và kinh tế. Nước ép ổi đỏ được dùng để pha chế các món nước ép tươi ngon và bổ dưỡng.

  35,000