Showing all 3 results

Nguyên liệu pha chế

Sốt sirô Hershey Caramel

85,000 VNĐ

Nguyên liệu pha chế

Sốt sirô Hershey Strawberry

85,000 VNĐ

Nguyên liệu pha chế

Sốt sirô Hershey Chocolate

85,000 VNĐ