Showing all 18 results

Nguyên liệu pha chế

Trân châu caramel Fancy 1kg

85,000 VNĐ

Nguyên liệu pha chế

Thạch Magic Nguyên Vị

170,000 VNĐ
122,000 VNĐ

Nguyên liệu pha chế

Syrup Fancytea Dâu

115,000 VNĐ
218,000 VNĐ

Nguyên liệu pha chế

Lục Trà Lá 500gram

91,000 VNĐ

Nguyên liệu pha chế

Hồng Trà Lá 500gram

85,000 VNĐ

Nguyên liệu pha chế

Thạch Magic Caramel

175,000 VNĐ
84,000 VNĐ
Hết hàng
250,000 VNĐ
Hết hàng

Nguyên liệu pha chế

Thạch Agar Xoài FancyTea

250,000 VNĐ

Nguyên Liệu Pha Chế Trà Sữa

Trân Châu Thái Lan 1Kg

45,000 VNĐ
85,000 VNĐ
95,000 VNĐ

Nguyên Liệu Pha Chế Trà Sữa

Trà Thái Xanh 200gr

65,000 VNĐ

Nguyên Liệu Pha Chế Trà Sữa

Trà Thái Đỏ 400gr

65,000 VNĐ