Xem tất cả 12 kết quả

250,000

Nguyên liệu pha chế

Thạch Agar Xoài FancyTea

250,000

Nguyên liệu pha chế

Thạch Magic Nguyên Vị

170,000

Nguyên liệu pha chế

Thạch Magic Đường Nâu

175,000

Nguyên Liệu Pha Chế Trà Sữa

Trà Đen Ashamu FancyTea 600gr – Trà Đen Chalatte

122,000

Nguyên Liệu Pha Chế Trà Sữa

Trà Thái Xanh 200gr

65,000

Nguyên Liệu Pha Chế Trà Sữa

Trà Thái Đỏ 400gr

65,000

Nguyên Liệu Pha Chế Trà Sữa

Trân Châu Thái Lan 1Kg

45,000
Hết hàng

Nguyên liệu pha chế

Hồng Trà Đặc Biệt 1 Kg

127,000
Hết hàng

Nguyên liệu pha chế

Trà Ô Long 1Kg

155,000
Hết hàng

Nguyên Liệu Pha Chế Trà Sữa

Trân Châu Caramel Đặc Biệt 3 Kg

225,000