Pourer Rót Rượu DC3206 – Pourer Spout

6,000 VND

Pourer rót rượu dc3206 – Pourer Spout
Pourer nhựa dùng để rót rượu, dùng trong pha chế
Dụng cụ cần cho pha chế, bartender.