Pourer Rót Rượu DC3207 – Pourer Spout

18,000 VND

Pourer rót rượu DC3207 – Pourer Spout
Pourer inox dùng để rót rượu, dùng trong pha chế
Dụng cụ cần cho pha chế, bartender.