Sinh Tố Berrino Việt Quất 1L

114,000 VND

Sinh Tố Berrino Việt Quất là 1 trong những nguyên liệu pha chế phổ biến của các lớp học bartender.