Nguyên liệu pha chế

Combo Trà Đào Fancy Tea Nhà Làm

150,000 VNĐ

Nguyên Liệu Pha Chế Trà Sữa

Combo Trà Sữa Đài Loan Nhà Làm

185,000 VNĐ

Nguyên Liệu Pha Chế Trà Sữa

KEM BÉO THỰC VẬT 500GR

23,000 VNĐ

Nguyên Liệu Pha Chế Trà Sữa

Kem Whipping Base Nhất Hương

59,500 VNĐ
3,960,000 VNĐ

Dụng Cụ Barista

Set Pha chế Drip coffee

1,080,000 VNĐ
720,000 VNĐ

Dụng Cụ Barista

Yami Syphon Coffee Maker 5 CUP

865,000 VNĐ
780,000 VNĐ
665,000 VNĐ
735,000 VNĐ
720,000 VNĐ
595,000 VNĐ
55,000 VNĐ

Dụng Cụ Pha Chế Bartender

Máy Xay Cafe Electric Grinder Màu Đen YM689

4,900,000 VNĐ
175,000 VNĐ

Dụng Cụ Pha Chế Bartender

Chày Dầm Pha Chế – Bar muddle

88,000 VNĐ
2,365,000 VNĐ
2,365,000 VNĐ
2,365,000 VNĐ
125,000 VNĐ
95,000 VNĐ
90,000 VNĐ
275,000 VNĐ

Nguyên Liệu Pha Chế Trà Sữa

Trân châu Fancy 3kg

225,000 VNĐ

Nguyên liệu pha chế

Syrup Fancy Tea Đào

115,000 VNĐ

Nguyên liệu pha chế

Syrup Fancy Tea Xoài

120,000 VNĐ

Nguyên liệu pha chế

Syrup Fancytea Chanh Dây

125,000 VNĐ

Nguyên liệu pha chế

Syrup Fancytea Dâu

115,000 VNĐ

Nguyên liệu pha chế

Trân châu caramel Fancy 1kg

85,000 VNĐ
122,000 VNĐ