Nguyên liệu pha chế

Combo Trà Đào Fancy Tea Nhà Làm

150,000 VNĐ

Nguyên Liệu Pha Chế Trà Sữa

Combo Trà Sữa Đài Loan Nhà Làm

185,000 VNĐ

Nguyên Liệu Pha Chế Trà Sữa

Kem Whipping Base Nhất Hương

59,500 VNĐ

Nguyên Liệu Pha Chế Trà Sữa

KEM BÉO THỰC VẬT 500GR

23,000 VNĐ
3,960,000 VNĐ

Dụng Cụ Barista

Set Pha chế Drip coffee

1,080,000 VNĐ
720,000 VNĐ

Dụng cụ định lượng

Ly Đong Nhựa 1000ml

26,000 VNĐ

Dụng cụ định lượng

Ly Đong Nhựa 500ml

18,000 VNĐ

Dụng Cụ Barista

Ly Đong Nhựa 250ml

12,000 VNĐ
1,910,000 VNĐ
130,000 VNĐ
455,000 VNĐ
665,000 VNĐ
735,000 VNĐ
720,000 VNĐ
595,000 VNĐ
780,000 VNĐ
55,000 VNĐ

Dụng Cụ Pha Trà

Vợt lọc trà inox

55,000 VNĐ
266,000 VNĐ

Dụng cụ định lượng

Ly Định Lượng Inox – Jigger Trung

45,000 VNĐ

Dụng Cụ Pha Chế Bartender

Vòi Bơm Siro Monin DC3384 – Pump Syrup

55,000 VNĐ
275,000 VNĐ

Dụng Cụ Pha Chế Bartender

Bình Xịt Kem Inox 1 Lít Mosa

1,850,000 VNĐ
325,000 VNĐ

Dụng Cụ Pha Chế Bartender

Bar Caddy DC3107 – Napkin Holder

95,000 VNĐ
98,000 VNĐ

Dụng Cụ Pha Chế Bartender

Thảm Lót Cao Su – Rubber Bar Mat

150,000 VNĐ
2,365,000 VNĐ
2,365,000 VNĐ

Nguyên Liệu Pha Chế Trà Sữa

Combo Trà Sữa Đài Loan Nhà Làm

185,000 VNĐ

Nguyên Liệu Pha Chế Trà Sữa

Thạch Magic Caramel

175,000 VNĐ

Nguyên Liệu Pha Chế Trà Sữa

Sữa Đặc Nestle

20,000 VNĐ

Nguyên liệu pha chế

Syrup Fancytea Dâu

115,000 VNĐ

Nguyên Liệu Pha Chế Trà Sữa

Kem Whipping Base Nhất Hương

59,500 VNĐ

Nguyên liệu pha chế

Syrup Fancy Tea Đào

115,000 VNĐ
122,000 VNĐ

Nguyên liệu pha chế

Syrup Fancy Tea Xoài

120,000 VNĐ

Nguyên liệu pha chế

Syrup Fancytea Chanh Dây

125,000 VNĐ

Nguyên Liệu Pha Chế Trà Sữa

KEM BÉO THỰC VẬT 500GR

23,000 VNĐ

Nguyên Liệu Pha Chế Trà Sữa

SYRUP ĐƯỜNG NÂU HÀN QUỐC

125,000 VNĐ