Gyeran Dalgona Coffee: Biến tấu từ Dalgona Coffee

Gyeran Dalgona Coffee: Biến tấu từ Dalgona Coffee

Gyeran Dalgona Coffee: Biến tấu từ Dalgona Coffee

Chúc các bạn thực hiện thành công

Tham khảo thêm các phiên bản khác:
1/ Sử dụng cà phê hòa tan: King Dalgona Coffee

2/ Sử dụng cà phê espresso: Espresso Dalgona Coffee

Share this post