Nhãn Đóng Hộp Aroy-D

67,000 VND

Sinh Tố Osterberg Vải 1 Lít là dạng mứt sệt dùng để pha chế nước sinh tố vải chất lượng.