Showing 1–24 of 60 results

Ca đánh sữa ( milk jug ) dùng để đựng sữa và tạo bọt sữa bằng cách đưa vào cần đánh sữa dùng trong nghề Barista. dùng để đánh sữa tạo bọt sữa trong pha chế barista như latte, cappuccino

210,000 VNĐ
205,000 VNĐ
200,000 VNĐ
315,000 VNĐ
170,000 VNĐ
210,000 VNĐ
170,000 VNĐ
Hết hàng

Dụng Cụ Barista

Ca Đong Inox 2000cc

275,000 VNĐ
Hết hàng

Dụng Cụ Barista

Ca Đong Inox 1500cc

255,000 VNĐ