Showing 1–24 of 28 results

Tamper ( tức dụng cụ nén bột cà phê ) dùng trong cà phê pha máy, nghề Barista – Dụng Cụ Nén Cafe Tamper

Dụng Cụ Nén Cafe Tamper

Botton Tamper Color New

600,000
750,000

Dụng Cụ Nén Cafe Tamper

Tamper Nén Cafe Yami Màu Xanh Lá YM7109

355,000

Dụng Cụ Nén Cafe Tamper

Yami Coffee Tamper YM7113BU

395,000

Dụng Cụ Nén Cafe Tamper

Tamper Nén Cafe Yami Thủy Tinh Màu Vàng

400,000

Dụng Cụ Nén Cafe Tamper

Yami Coffee Tamper YM7102

355,000

Dụng Cụ Nén Cafe Tamper

Tamper Nén Cafe Yami Màu Đỏ YM7107

355,000

Dụng Cụ Nén Cafe Tamper

Botton Tamper Color New

600,000

Dụng Cụ Nén Cafe Tamper

Botton Tamper Color New

600,000

Dụng Cụ Nén Cafe Tamper

Botton Tamper Color New

600,000

Dụng Cụ Nén Cafe Tamper

Botton Tamper Color New

600,000

Dụng Cụ Nén Cafe Tamper

wooden coffee tamper 58mm

395,000
Hết hàng

Dụng Cụ Nén Cafe Tamper

Yami Coffee Tamper

355,000
Hết hàng
200,000

Dụng Cụ Nén Cafe Tamper

Yami Coffee Tamper YM7101

355,000

Dụng Cụ Nén Cafe Tamper

Yami Coffee Tamper Gỗ YM7110

355,000

Dụng Cụ Nén Cafe Tamper

Tamper Nén Cafe Yami Thủy Tinh Màu Nâu

Dụng Cụ Nén Cafe Tamper

Yami Coffee Tamper Màu Nâu YM7113BR

395,000

Dụng Cụ Nén Cafe Tamper

Tamper Nén Cafe Yami Màu Vàng YM7113G

395,000

Dụng Cụ Nén Cafe Tamper

Barweel Tampering Stand Màu Nâu

455,000

Dụng Cụ Nén Cafe Tamper

Barweel Tampering Stand Màu Đen

455,000
355,000
400,000
400,000