Showing 1–24 of 28 results

Tamper ( tức dụng cụ nén bột cà phê ) dùng trong cà phê pha máy, nghề Barista – Dụng Cụ Nén Cafe Tamper

Dụng Cụ Nén Cafe Tamper

Botton Tamper Color New

600,000
Hết hàng
750,000
Hết hàng

Dụng Cụ Nén Cafe Tamper

Tamper Nén Cafe Yami Màu Xanh Lá YM7109

375,000
Hết hàng

Dụng Cụ Nén Cafe Tamper

Yami Coffee Tamper YM7113BU

420,000

Dụng Cụ Nén Cafe Tamper

Tamper Nén Cafe Yami Thủy Tinh Màu Vàng

360,000

Dụng Cụ Nén Cafe Tamper

Yami Coffee Tamper YM7102

355,000

Dụng Cụ Nén Cafe Tamper

Tamper Nén Cafe Yami Màu Đỏ YM7107

375,000

Dụng Cụ Nén Cafe Tamper

Botton Tamper Color New

600,000

Dụng Cụ Nén Cafe Tamper

Botton Tamper Color New

600,000

Dụng Cụ Nén Cafe Tamper

Botton Tamper Color New

600,000

Dụng Cụ Nén Cafe Tamper

Botton Tamper Color New

600,000

Dụng Cụ Nén Cafe Tamper

wooden coffee tamper 58mm

385,000
Hết hàng

Dụng Cụ Nén Cafe Tamper

Yami Coffee Tamper

355,000
Hết hàng
200,000

Dụng Cụ Nén Cafe Tamper

Yami Coffee Tamper YM7101

355,000

Dụng Cụ Nén Cafe Tamper

Yami Coffee Tamper Gỗ YM7110

355,000

Dụng Cụ Nén Cafe Tamper

Tamper Nén Cafe Yami Thủy Tinh Màu Nâu

Dụng Cụ Nén Cafe Tamper

Yami Coffee Tamper Màu Nâu YM7113BR

420,000

Dụng Cụ Nén Cafe Tamper

Tamper Nén Cafe Yami Màu Vàng YM7113G

420,000

Dụng Cụ Nén Cafe Tamper

Barweel Tampering Stand Màu Nâu

455,000

Dụng Cụ Nén Cafe Tamper

Barweel Tampering Stand Màu Đen

455,000
375,000
360,000
360,000