Hiển thị 1–24 của 29 kết quả

Tamper ( tức dụng cụ nén bột cà phê ) dùng trong cà phê pha máy, nghề Barista – Dụng Cụ Nén Cafe Tamper

Dụng Cụ Nén Cafe Tamper

Yami Coffee Tamper YM7102

375,000 VND

Dụng Cụ Nén Cafe Tamper

Tamper Nén Cafe Yami Màu Vàng YM7113G

420,000 VND
420,000 VND
Hết hàng

Dụng Cụ Nén Cafe Tamper

Botton Tamper Color New

600,000 VND
Hết hàng
750,000 VND
Hết hàng

Dụng Cụ Nén Cafe Tamper

Tamper Nén Cafe Yami Màu Xanh Lá YM7109

375,000 VND
Hết hàng

Dụng Cụ Nén Cafe Tamper

Yami Coffee Tamper YM7113BU

420,000 VND
360,000 VND

Dụng Cụ Nén Cafe Tamper

Tamper Nén Cafe Yami Màu Đỏ YM7107

375,000 VND
Hết hàng

Dụng Cụ Nén Cafe Tamper

Botton Tamper Color New

600,000 VND

Dụng Cụ Nén Cafe Tamper

Botton Tamper Color New

600,000 VND
Hết hàng

Dụng Cụ Nén Cafe Tamper

Botton Tamper Color New

600,000 VND

Dụng Cụ Nén Cafe Tamper

Botton Tamper Color New

600,000 VND

Dụng Cụ Nén Cafe Tamper

wooden coffee tamper 58mm

385,000 VND
Hết hàng

Dụng Cụ Nén Cafe Tamper

Yami Coffee Tamper

355,000 VND
Hết hàng
200,000 VND

Dụng Cụ Nén Cafe Tamper

Yami Coffee Tamper YM7101

355,000 VND

Dụng Cụ Nén Cafe Tamper

Yami Coffee Tamper Gỗ YM7110

355,000 VND

Dụng Cụ Nén Cafe Tamper

Yami Coffee Tamper Màu Nâu YM7113BR

420,000 VND

Dụng Cụ Nén Cafe Tamper

Barweel Tampering Stand Màu Nâu

455,000 VND

Dụng Cụ Nén Cafe Tamper

Barweel Tampering Stand Màu Đen

455,000 VND
375,000 VND
360,000 VND