Product Tag - dụng cụ

 • Pourer Rót Rượu DC3206 - Pourer Spout 01Pourer Rót Rượu DC3206 - Pourer Spout 02

  Pourer Rót Rượu DC3206 – Pourer Spout

  5.00 out of 5

  Pourer rót rượu dc3206 – Pourer Spout
  Pourer nhựa dùng để rót rượu, dùng trong pha chế
  Dụng cụ cần cho pha chế, bartender.

  6,000
 • Tamper Nén Cafe DC3020 – Coffee Tamper

  0 out of 5

  Tamper dùng nén cafe. Dùng cụ dành cho Barista. Dùng cho cà phê pha máy, cà phê take away.
  Tamper ( Dụng cụ nén cà phê), dùng nén cafe cho việc chiết xuất espresso

  525,000
 • Tamper Nén Cafe DC3220 – Coffee Tamper

  0 out of 5

  Temper dùng nén cafe. Dùng cụ dành cho Barista. Dùng cho cà phê pha máy, cà phê take away
  Tamper ( Dụng cụ nén cà phê) Dụng cụ nén cafe tamper chuyên nghiệp dùng nén cafe dành cho Barista. Coffe tamper chuyên dụng nén cafe để chiết xuất espresso.

  455,000
 • Tamper Nén Cafe DC3219 – Coffee Tamper

  0 out of 5

  Tamper Nén Cafe DC3219 – Coffee Tamper
  Dụng cụ nén cafe tamper chuyên nghiệp dùng nén cafe dành cho Barista. Coffe tamper chuyên dụng nén cafe để chiết xuất espresso

  455,000