Ly Sứ Trà Trắng DC273800

42,000

Ly Sứ Trà Trắng DC273800
Ly trà sứ trắng. chất liệu sứ. nhẹ cầm vừa tay…