Tách Espresso Bằng Sứ Yami Chuẩn WBC 75CC Màu Cam

89,000 VND

Tách Espresso Bằng Sứ Yami chuẩn WBC chuyên dùng cho cafe Espresso, chuyên dùng cho Barista dùng trong các quán cafe pha máy kiểu Ý.