Showing all 11 results

Nguyên liệu pha chế

Sinh Tố Berrino Vải 1 Lít

99,000

Nguyên liệu pha chế

Sinh Tố Berrino Nho Đen 1 Lít

96,000

Nguyên liệu pha chế

Sinh Tố Berrino Kiwi 1 Lít

96,000

Nguyên liệu pha chế

Sinh Tố Berrino Đào 1 Lít

75,000
87,000

Nguyên liệu pha chế

Sinh Tố Berrino Chanh Dây 1 Lít

75,000

Nguyên liệu pha chế

Sinh Tố Berrino Xoài 1 Lít

77,000

Nguyên liệu pha chế

Sinh Tố Berrino Việt Quất 1L

102,000
79,000

Nguyên liệu pha chế

Sinh Tố Berrino Xoài Dứa 1 Lít

76,000