Category Archives: Hình Ảnh

Hình ảnh các khóa học pha chế và dụng cụ barista bartender tại trung tâm Đào tạo pha chế Bartenders’ Mart

Hình ảnh lớp Barista căn bản 4 – Bartenders’ Mart năm 2015

Hình ảnh lớp Barista căn bản khóa 4 tại Bartenders’ Mart năm 2015 Bartenders’ Mart [...]

Hình Ảnh Buổi Học Pha Chế Của Sinh Viên Đại Học Sài Gòn – SGU

Hình ảnh Buổi Học Pha Chế Hướng Nghiệp cho Sinh Viên Trường Đại Học Sài [...]

Hình Ảnh Buổi Thi Của Lớp Barista Căn Bản – Lớp 3 – 2015.01

Hình Ảnh Buổi Thi Lớp Barista Căn Bản – Lớp 3 – 2015.01: Sau buổi [...]

Hình ảnh lớp Barista căn bản – Bartenders’ Mart năm 2014

Hình ảnh lớp 2 Barista căn bản tại Siêu Thị Dụng Cụ Bar và Cafe [...]