Xem tất cả 20 kết quả

Nguyên liệu pha chế

Syrup Teisseire Bubble Gum 700ml

182,000

Nguyên liệu pha chế

Syrup Teisseire Grenadine 700ml

144,000

Nguyên liệu pha chế

Syrup Teisseire Hoa Hồng 700ml

144,000

Nguyên liệu pha chế

Syrup Teisseire Mojito 700ml

182,000

Nguyên liệu pha chế

Syrup Teisseire Chanh Dây 700ml

182,000

Nguyên liệu pha chế

Syrup Teisseire Phúc Bồn Tử 700ml

182,000

Nguyên liệu pha chế

Syrup Teisseire Dưa Hấu 700ml

182,000

Nguyên liệu pha chế

Syrup Teisseire Hạnh Nhân 700ml

182,000

Nguyên liệu pha chế

Syrup Teisseire Irish Cream 700ml

182,000

Nguyên liệu pha chế

Syrup Teisseire Táo Xanh 700ml

182,000

Nguyên liệu pha chế

Syrup Teisseire Chocolate 700ml

182,000

Nguyên liệu pha chế

Syrup Teisseire Gin 700ml

182,000

Nguyên liệu pha chế

Syrup Teisseire Rhum 700ml

182,000
182,000

Nguyên liệu pha chế

Syrup Teisseire Green Mint 700ml

144,000

Nguyên liệu pha chế

Syrup Teisseire Pomme d’Amour 700ml

182,000

Nguyên liệu pha chế

Syrup Teisseire Le “Blue” 700ml

182,000

Nguyên liệu pha chế

Syrup Teisseire Violette 1 Lít

217,000

Nguyên liệu pha chế

Syrup Teisseire Hazelnut 1 Lít

217,000