Showing 1–24 of 27 results

Giảm giá!
195,000 VNĐ 192,000 VNĐ
Giảm giá!

Nguyên liệu pha chế

Syrup Teisseire Coconut 700ml

195,000 VNĐ 192,000 VNĐ
150,000 VNĐ
Giảm giá!

Nguyên liệu pha chế

195,000 VNĐ 192,000 VNĐ

Nguyên liệu pha chế

Syrup Teisseire Kiwi 1000ml

244,000 VNĐ
Giảm giá!

Nguyên liệu pha chế

Syrup Teisseire Lychee ( Vải) 700ml

195,000 VNĐ 192,000 VNĐ
Giảm giá!

Nguyên liệu pha chế

Syrup Teisseire Blueberry 700ml

195,000 VNĐ 192,000 VNĐ
Giảm giá!

Nguyên liệu pha chế

Syrup Teisseire Vanila 700ml

195,000 VNĐ 192,000 VNĐ
Giảm giá!

Nguyên liệu pha chế

Syrup Teisseire Táo Xanh 700ml

195,000 VNĐ 192,000 VNĐ
Giảm giá!
195,000 VNĐ 192,000 VNĐ
Giảm giá!

Nguyên liệu pha chế

Syrup Teisseire Bubble Gum 700ml

195,000 VNĐ 192,000 VNĐ

Nguyên liệu pha chế

Syrup Teisseire Grenadine 700ml

192,000 VNĐ

Nguyên liệu pha chế

Syrup Teisseire Green Mint 700ml

150,000 VNĐ

Nguyên liệu pha chế

Syrup Teisseire Hoa Hồng 700ml

150,000 VNĐ
Giảm giá!

Nguyên liệu pha chế

Syrup Teisseire Mojito 700ml

195,000 VNĐ 192,000 VNĐ
Giảm giá!

Nguyên liệu pha chế

Syrup Teisseire Chanh Dây 700ml

195,000 VNĐ 192,000 VNĐ
Giảm giá!
195,000 VNĐ 192,000 VNĐ
Giảm giá!

Nguyên liệu pha chế

Syrup Teisseire Dưa Hấu 700ml

195,000 VNĐ 192,000 VNĐ
Giảm giá!

Nguyên liệu pha chế

Syrup Teisseire Pomme d’Amour 700ml

195,000 VNĐ 192,000 VNĐ
Giảm giá!

Nguyên liệu pha chế

Syrup Teisseire Hạnh Nhân 700ml

195,000 VNĐ 192,000 VNĐ
Giảm giá!

Nguyên liệu pha chế

Syrup Teisseire Chocolate 700ml

195,000 VNĐ 192,000 VNĐ
Giảm giá!

Nguyên liệu pha chế

Syrup Teisseire Green apple 700ml

195,000 VNĐ 192,000 VNĐ
Giảm giá!

Nguyên liệu pha chế

Syrup Teisseire Rhum 700ml

195,000 VNĐ 192,000 VNĐ
Giảm giá!
195,000 VNĐ 192,000 VNĐ