Xem tất cả 24 kết quả

74,000

Nguyên liệu pha chế

Trà Bigelow Lemon Lift 20bag

74,000

Nguyên liệu pha chế

Trà Bigelow I Love Lemon 20bag

74,000

Nguyên liệu pha chế

Trà Bigelow Green Tea Lemon 20bag

74,000

Nguyên liệu pha chế

Trà Bigelow Earl Grey Green 20bag

74,000

Nguyên liệu pha chế

Trà Bigelow Green Tea Peach 20bag

74,000

Nguyên liệu pha chế

Trà Bigelow Assorted Herbs 18bag

80,000
Hết hàng

Nguyên liệu pha chế

Trà Hoa Bạch Cúc

100,000

Nguyên liệu pha chế

Trà Hoa Cúc Hàm Hương 100gr

72,000
Hết hàng

Nguyên liệu pha chế

Trà Hoa Hồng

120,000
Hết hàng

Nguyên liệu pha chế

Hồng Trà Đặc Biệt 1 Kg

127,000
Hết hàng

Nguyên liệu pha chế

Trà Ô Long 1Kg

155,000

Nguyên liệu pha chế

Trà Tân Long Châu Lài

Nguyên liệu pha chế

Trà Tân Long Châu

130,000

Nguyên Liệu Pha Chế Trà Sữa

Trà Đen Ashamu FancyTea 600gr – Trà Đen Chalatte

122,000